28: Cây dù đen

Tùy Chỉnh

Người ta thường nói, khi cầm dù đứng trước gương lúc nửa đêm sẽ gặp được ma. JungKook dĩ nhiên chẳng tin, lại còn bị lũ bạn thách thức.
Đêm đó, cậu nhanh chóng đi mua một cây dù đen. Rồi ngồi chờ trước gương khi đồng hồ điểm đến số 12.

- Đã bảo có gì đâu mà.
Lát sau khi JungKook bung dù, một bóng trắng đứng kế bên liền vẫy tay với cậu.
Chào JungKook...