7: Siêu nhiên

Tùy Chỉnh

Jeon JungKook 7 tuổi đã điều khiển được các vật khác nằm trên bàn và quay vòng vòng...
12 tuổi có thể nhìn thấy tương lai...
15 tuổi nói chuyện với người đã mất...
20 tuổi.
- Ba mẹ ơi. Có lẽ con sẽ không ở nhà được nữa...
- Sao vậy con?

- Các bạn con muốn con về với thế giới bên kia. Họ nói nếu không đi, sẽ chẳng cho ba mẹ yên...
Họ hốt hoảng nắm lấy tay JungKook.
- Không kịp rồi...
Sau đó một lực vô hình nào đó kéo cậu đi, thoát khỏi vòng tay của ba mẹ. JungKook chỉ còn cách vẫy tay chào họ lần cuối.
- Sống tốt nhé...
Rồi mất dạng.
Những ngày sau đó, ba mẹ cậu cũng chẳng còn bình thường như trước khi đã mất con...