39. Phạm tội ( KhánhJack )

Tùy Chỉnh

Jack: ê, nếu iu tui là phạm tội thì sao?

Khánh: tui sẽ nhận mức án tù chung thân!
_______________________
Chuyện là tui u mê đôi này quá rồi!!!
~ Muối ❤️ ~