Đôi lời muốn nói

Tùy Chỉnh

Mấy thím đọc rồi vote truyện cho băng đi, đừng đọc chùa nữa mè. Au xin drop truyện một thời gian nha..........