970 139Full

a/n

256 17Full

Embrace

322 17Writing

Thở

809 87Writing

-cide. ii

1,550 138Writing

Đôi lời

1,228 64Writing

Chiêu

433 15Full

Đảo

119 8Writing

anh

1,063 112Full

Mười hai

97 7Writing

Sử thuật

440 58Full

Hjartsláttur

95 8Full

La mer