Bloody Painter x The Puppeteer

Tùy Chỉnh

ren034435

Trả cho mày nà , và do mày được tao ưu ái nên tao sẽ cho thật ngắn :^
------------------------------------------
" Helen ~ "
" ??? "
" Trời đổ mưa rồi kìa ~ "
" Tớ thấy rồi "
" Thế trời đã đổ mưa , tớ đã đổ cậu . Sao cậu chưa đổ tớ ? "
------------------------------------------------------

" Ăn kẹo không Helen ? ~~~ "
" Không "
" Không ăn thì làm vợ tớ nhé ~ "
" Ăn "
" Ăn thì làm mẹ của con tớ nhé ~ "
------------------------------------------------------------
" Nam quốc sơn hà nam đế cư :))) "
" ???? "
" Tớ đẹp trai thế này cậu nỡ để tớ ế ư ? "
------------------------------------------------------------------
Hết rồi :))))))