[ Liu Homicidal x Eyeless Jack ]

Tùy Chỉnh

" E.J ~ "
" ?? "
" Anh cần em như anh cần oxi đó ~ <3 "

" Cái gì ?!?! Anh dám ví tôi với cái thứ không thể nhìn thấy được à ?? Ý anh là tôi quá mờ nhạt không đáng xuất hiện trong đời anh đúng không ? Tốt lắm, hôm nay tôi qua phòng Jeff ngủ cho anh vừa lòng ! "
" Ớ vợ ơi T^T, ý anh không phải thế mà !!!!!!! T^T "
------------------------
Tội qué đi =))
Hình như mình càng ngày càng nhạt ? =((