14

Tùy Chỉnh

Bệnh tật nguy hiểm nhất là thiếu khôn ngoan.
NGẠN NGỮ PHÁP