6

Tùy Chỉnh

Người cao thượng là người không bao giờ làm một điều gì để hạ thấp người khác.
A. N. CASƠN