Đọc Truyện 𝓢𝓮𝓻𝓲𝓮𝓼 𝓞𝓝𝓔𝓢𝓗𝓞𝓣 /nomin/ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện 𝓢𝓮𝓻𝓲𝓮𝓼 𝓞𝓝𝓔𝓢𝓗𝓞𝓣 /nomin/

Tác giả: naumestars

Đọc Truyện

Là chuỗi những oneshot mình viết, hi vọng mọi người sẽ thích.

Rating: 18+

viết cho jenoxjaemin.

author: naumestars
tất cả mọi thứ trừ những câu chữ đều không thuộc về mình.
vui lòng không re-up trước khi được sự đồng ý của mình.
----------
follow, vote và comment để lại ý kiến của bạn để ủng hộ và động viên mình nha.
cảm ơn mọi người rất nhiều.