Đọc Truyện 101 câu thả thính - Truyen4U.Net

Đọc Truyện 101 câu thả thính

Tác giả: -imei_lee-

Đọc Truyện

Bao nhiêu cân thính cho vừa
Bao nhiêu cân bả mới lừa được anh ~P/s: Mấy câu thả thính này là tớ sưu tầm trên fb, ins . '' Thỉnh thoảng '' mới có câu là tớ tự nghĩ a 🌿 ~