Đọc Truyện [ 12 ] - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ 12 ]

Tác giả: sweet_peachhuy

Đọc Truyện

" Loài hoa hướng dương một mực chạy về phía mặt trời . Nhưng rồi cũng rụi tàn vì không có nắng . Tại sao lại cố lấy một thứ hư vô ? Các ngươi dù có chạy về phía ánh sáng nhưng khi nó biến mất thì sao ? Loài hoa ngu ngốc . Nhưng ta sẽ cho các ngươi thấy . Hãy tới đây . Tới đây . Ta sẽ cho các ngươi cái bóng khuất dưới ánh mặt trời . Sự đen tối ẩn sau ánh sáng . Sự quan sát làm chủ như một vị vua . Tất cả những gì ngươi muốn , chỉ cần đưa ta ... đưa ta "

Warning : 15+
Chuyện có nhiều từ ngữ tục . Hãy cân nhắc kĩ khi xem vì nó chính là mặt trái của nhiều điều