Đọc Truyện (12 chòm sao) Bad girls - Truyen4U.Net

Đọc Truyện (12 chòm sao) Bad girls

Tác giả: JenniferRosy

Đọc Truyện

"Tiểu thuyết ngôn tình luôn là như thế, badboy, goodboy, prince charming... tất cả đều gục ngã trước goodgirl."
"Ồ, thế à? Vậy thì xem ra bọn tôi phải thay đổi lịch sử rồi."
Cause bad girls ain't no good, good girls ain't no fun.

Copyright © 2017 by @JenniferRosy - Wattpad. All rights Reserved.
Cover by Dino - Graphic City.

Danh sách Chap

Giới thiệu

Playlist

một | cancer

hai | scorpio

ba | taurus

bốn | leo

năm | aquarius

sáu | libra

bảy | gemini

tám | scorpio

chín | sagittarius

mười | cancer

mười một | leo

mười hai | virgo

mười ba | aries

mười bốn | capricorn

mười lăm | sagittarius

mười sáu | aquarius

mười bảy | pisces

mười tám | aries

mười chín | scorpio

hai mươi | libra

hai mươi mốt | leo

hai mươi hai | taurus

hai mươi ba | gemini

hai mươi tư | cancer

hai mươi lăm | virgo

hai mươi sáu | sagittarius

hai mươi bảy | scorpio

hai mươi tám | taurus

hai mươi chín | aquarius

ba mươi | libra

ba mươi mốt | cancer

ba mươi hai

ba mươi ba | aries

ba mươi tư | aquarius

ba mươi lăm | pisces

ba mươi sáu | capricorn

ba mươi bảy | taurus

ba mươi tám | leo

ba mươi chín | virgo

bốn mươi | cancer

bốn mươi mốt | sagittarius

bốn mươi hai | libra

bốn mươi ba | aries

bốn mươi tư | gemini

bốn mươi lăm | cancer

bốn mươi sáu | scorpio

bốn mươi bảy | aquarius

bốn mươi tám | sagittarius

bốn mươi chín | scorpio

năm mươi | leo

năm mươi mốt | gemini

năm mươi hai | virgo - aquarius

năm mươi ba | cancer

năm mươi tư | sagittarius

năm mươi lăm | gemini

năm mươi sáu | libra - scorpio

năm mươi bảy | taurus

năm mươi tám | leo

năm mươi chín | cancer

sáu mươi | aries

sáu mươi mốt | cancer

sáu mươi hai | cancer - megan

sáu mươi ba | libra

sáu mươi tư | sagittarius - scorpio

sáu mươi lăm | capricorn

sáu mươi sáu | gemini

sáu mươi bảy | aquarius

ngoại truyện | sagittarius - capricorn

ngoại truyện | lựa chọn

ngoại truyện | ellie

ngoại truyện | room escape

ngoại truyện | những tin nhắn (1)

ngoại truyện | những tin nhắn (2)

"Bad girls" và những điều liên quan

Ý tưởng của tớ, quyền lợi của tớ (1)

Ý tưởng của tớ, quyền lợi của tớ (2)

8.2019, vẫn chuyện bản quyền