Đọc Truyện [12 chòm sao] Huyết Nguyệt - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [12 chòm sao] Huyết Nguyệt

Tác giả: TheDogNameVang

Đọc Truyện

Khi cuốn băng kí ức được quay ngược thì dòng thời gian cũng bắt đầu điên đảo.

[133 300]

*Hạng cao nhất: #2 trong Bí Ẩn/Thriller :3
#1 trong tag Tragedy :v
#7 trong tag TrinhThám :3

- Bìa được làm bởi @TheCapricornus
- Đọc kĩ tag trước khi quyết định nhảy hố :v