Đọc Truyện [12 Chòm Sao] Lớp Học Siêu Năng Lực - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [12 Chòm Sao] Lớp Học Siêu Năng Lực

Tác giả: WhiteOrchid555

Đọc Truyện

Trong xã hội con người, có những cá nhân sở hữu năng lực đặc biệt. Họ được gọi là Siêu Năng Lực gia. Để tránh những lỗi lầm sau này về mặt tinh thần và thể xác của họ, chính phủ đã mở một lớp đặc biệt tại ngôi trường lớn nhất thế giới- Zodiac cho họ. Chào mừng đến với lớp Z, lớp học siêu năng lực.