Đọc Truyện [12 Chòm Sao] Our Story - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [12 Chòm Sao] Our Story

Tác giả: carot2282001

Đọc Truyện

*Title: [12 chòm sao] Our Story
*Author: SuSu (Cà Rốt)
*Category: textfic, romance,...
*Length: Longfic
*Rating: R
*Status: On-going
*Warning:
_Hãy là người đọc có tâm: hay thì vote, không hay thì cmt góp ý cho tác giả_
_Cấm copy truyện dưới mọi hình thức_
_Có vài từ ngữ thô tục, có viết tắt_
_Cmt có chủ ngữ xưng hô_
_Nick facebook các sao đều dùng tên thật và làm chung ở một công ty phát hành game_
_Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad_

~Summary~

Câu chuyện của những con người bình thường...(?)

Danh sách Chap

Giới thiệu

Hội những con người ăn bám công ty

Kim Ngưu

Hội những con người ăn bám công ty

Kế hoạch bí mật

Sư Tử

Hội những con người ăn bám công ty

Hội những con người ăn bám công ty

Bảo Bình

Ma Kết - Bảo Bình

Hội những con người ăn bám công ty

Thiên Bình

Xử Nữ - Kim Ngưu

Hội những con người ăn bám công ty

Song Tử - Thiên Bình

Bạch Dương

Xử Nữ

Hội những con người ăn bám công ty

Sư Tử - Thiên Yết

Song Ngư - Ma Kết

Hội những con người ăn bám công ty

Kim Ngưu - Song Ngư

Song Ngư

Kim Ngưu - Bảo Bình

Ma Kết

Hội những con người ăn bám công ty

Sư Tử - Xử Nữ

Cự Giải

Ma Kết - Bảo Bình

Hội những con người ăn bám công ty

Thiên Yết

Hội những con người ăn bám công ty

Song Tử

Song Tử - Thiên Bình

Thiên Bình

Hội những con người ăn bám công ty

Kim Ngưu - Xử Nữ / Xử Nữ - Sư Tử

Bạch Dương - Thiên Yết

Hội những con người ăn bám công ty

Kim Ngưu

Hội những con người ăn bám công ty

Thiên Bình - Song Tử

Ma Kết

Nhân Mã

Song Ngư - Kim Ngưu

Song Ngư

Song Tử / Xử Nữ

Thiên Yết - Sư Tử

Sư Tử - Cự Giải / Xử Nữ - Sư Tử

Bảo Bình / Song Ngư

Hội những con người ăn bám công ty

Kim Ngưu

Song Tử

Sư Tử

Nhân Mã

Hội những con người ăn bám công ty

Song Tử - Thiên Bình / Song Tử - Sư Tử

Thiên Bình - Song Tử / Song Tử

~Chuyên mục quảng cáo~

Thiên Bình

Facebook 14/2

Lời kết