Đọc Truyện (12 chòm sao) S.C.O.Z - Truyen4U.Net

Đọc Truyện (12 chòm sao) S.C.O.Z

Tác giả: Aqua206

Đọc Truyện

"Chúng tôi là thành viên của lớp S - cái lớp siêu quậy đầy rẫy drama suốt những năm học!"
~
"Ây, tớ thích cậu!"
"Bố mẹ còng lưng ra nuôi ăn học, yêu với đương cái giề?"
"Lo học để giúp ích cho tương lai đê!"