Đọc Truyện (12 chòm sao) Tiệm Café Hoàng Đạo - Truyen4U.Net

Đọc Truyện (12 chòm sao) Tiệm Café Hoàng Đạo

Tác giả: VHngDng9

Đọc Truyện

Chỉ đơn giản là công việc của 12 chòm sao tại quán cà phê mang tên Hoàng Đạo cùng với ông chủ nhàm chán và 1 cô giáo cấp 3 mà thôi... Nhưng cuộc sống đó cũng không đến nỗi tệ...