Đọc Truyện [18+] Nhóc Con, Em Chạy Đâu Cho Thoát~ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [18+] Nhóc Con, Em Chạy Đâu Cho Thoát~

Tác giả: RisGemin

Đọc Truyện

Một cô gái từ chối tình cảm của hắn 7 năm trước khiến hắn đau khổ, 7 năm sau cô gái ấy lại tự động tìm đến làm việc ở công ti hắn điều hành (mà không hề hay biết sẽ gặp lại hắn). Hắn thích thú quyết định trả thù và chiếm lấy cô bằng mọi giá...