Đọc Truyện [18+ Siêu Sắc] Dục Yêu - Ngôn ChânÝ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [18+ Siêu Sắc] Dục Yêu - Ngôn ChânÝ

Tác giả: yumnanami

Đọc Truyện

Nội dung18+, H và chỉ H nên chẳng hay cũng chẳng sâu sắc gì cả. Nội dung đơn giản, "không quen biết" trở thành "tình một đêm" rồi phát triển thành "sống chung". Sau đó, lại thành "Vợ Chồng" danh chính ngôn thuận. Có thể nói là nhanh bằng tốc độ ánh sáng....!!!

Truyện viết theo cảm hứng, bán thời gian nên hai ngày một chương hoặc ba ngày, một tuần, một tháng một chương. Không dám xác định rõ. Truyện được viết rất khó hiểu, nên cân nhắc trước khi xem.