Đọc Truyện [All Libra] Kẻ ngốc và gã phiêu lãng - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [All Libra] Kẻ ngốc và gã phiêu lãng

Tác giả: colourful235

Đọc Truyện

Bị giam cầm bao năm đây là lúc để nó tìm lại mọi thứ. Và gã sẽ là người đồng hành cùng nó.