Đọc Truyện Ảnh Hậu - Tắc Mộ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Ảnh Hậu - Tắc Mộ

Tác giả: kutyhanh

Đọc Truyện

Nguồn raw: Tấn Giang.
Dịch: QT
Số chương: 47
Edit: Hy
Hỗ trợ: google, baidu.
Nguồn edit: diendanlequydon.com


Giới thiệu:

Vợ của Hoàng thượng gọi là Hoàng hậu, vậy vợ của Ảnh đế đương nhiên gọi là Ảnh hậu rồi.