Đọc Truyện Anh Phát Bệnh Rồi, Em Đến Đây! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Anh Phát Bệnh Rồi, Em Đến Đây!

Tác giả: Queenie_SSk

Đọc Truyện

Tên gốc: 爷有病你来治 - Gia Có Bệnh Ngươi Đến Trị

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Thể loại: Sủng, nữ cường, trinh thám

Editor: Queenie_Sk

Độ dài: Đã hoàn (120 chương)

Giới thiệu nôi dung:

Đây là chuyện kể về một thiên tài pháp y gặp được một bậc thầy tâm lý học, cuối cùng trở thành một đôi vợ chồng biến thái 'bệnh xà tinh'!

*Bệnh xà tinh [Shéjīngbìng] có phát âm khá giống [Shénjīngbìng]: bệnh thần kinh, xuất phát từ video "Vạn vạn không ngờ tới", cho nên cụm 'bệnh xà tinh' được dùng như tiếng lóng chỉ người bị bệnh thần kinh.