Đọc Truyện Artbook của Hắc - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Artbook của Hắc

Tác giả: smallfoxx

Đọc Truyện

Ừm... thì là những bức vẽ của tui! Nó cũng không đẹp gì mấy đâu nhưng ủng hộ nhé!
Bìa by me ^^
P/s: đọc từ dưới lên cho đỡ hại mắt =)))