Đọc Truyện Ba mẹ ơi!Trở về bên nhau 1 lần có được không? - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Ba mẹ ơi!Trở về bên nhau 1 lần có được không?

Tác giả: _aHaBang_

Đọc Truyện

Có trở về mà không hạnh phúc thì về làm gì. Con mong bố mẹ sẽ không phải hối hận với những gì mình đã chọn. Con lớn rồi con chỉ muốn tất cả hạnh phúc mà thôi. Gia đình có cũng được không có cũng không sao :))