Đọc Truyện [ Bbangkyu ] SEEN KHÔNG REP ( shortfic ) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ Bbangkyu ] SEEN KHÔNG REP ( shortfic )

Tác giả: bongmunn

Đọc Truyện

- đến cuối cùng khi tất cả chẳng còn nữa, anh mới nhận ra mình không xứng đáng, anh không xứng đáng với em, không xứng đáng với cuộc sống, không xứng đáng với tất cả...từ đầu có lẽ anh không nên tồn tại để gây ra nhiều tổn thương cho em đến thế.
- xin lỗi, anh yêu em