Đọc Truyện [BH-ĐN-FAIRY TAIL] Chửi bậy chửi bạ xuyên luôn!! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [BH-ĐN-FAIRY TAIL] Chửi bậy chửi bạ xuyên luôn!!

Tác giả: Deus_Diaboli

Đọc Truyện

1phút nổi hứng nên viết :)) hờ hờ...
-Hành trình thụ bẻ công
-Chủ công
-Có Yaoi
-GT: do chửi bậy bạ bị ông thần gạch tên xong quẳng vào Fairy Tail
p/s:dị ứng Yuri and Yaoi thì next!!