Đọc Truyện [BH-ĐN-Twilight] Xuyên Qua "Chạng Vạng" Thành Em Gái Nhà Cullen !?? [ Phần 7 ] - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [BH-ĐN-Twilight] Xuyên Qua "Chạng Vạng" Thành Em Gái Nhà Cullen !?? [ Phần 7 ]

Tác giả: Deus_Diaboli

Đọc Truyện

GT: Bị đem qua làm em gái and em trai của gia đình Vampire nhà Cullen...


+Thể loại : Chủ công.p/s: kì thị Yuri and Yaoi next!!.