Đọc Truyện [BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn] - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]

Tác giả: SiX122

Đọc Truyện

Nội dung: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn...HE
Hơn 100 chương thì phải.
Nhân vật chính: Phương Đàn - Tống Ứng Diêu
Editor: ankhabinh (Six122)

Danh sách Chap

Văn Án

Chương 1: Gặp thái hậu

Chương 2: Nói chuyện cùng mẫu thân

Chương 3: Tứ hôn

Chương 4: Tống Ứng Diêu

Chương 5: Tống Bằng Trình

Chương 6: Hôn lễ

Chương 7: Lửa trong phòng hoa chúc

Chương 8: Ngày thứ hai

Chương 9: Ngự hoa viên

Chương 10: Rơi xuống nước

Chương 11: Về vương phủ

Chương 12: Quan tâm

Chương 13: Gặp các quản sự

Chương 14: Lại mặt (một)

Chương 15: Lại mặt (hai)

Chương 16: Dạ du

Chương 17: Kinh hãi

Chương 18: Ném vòng

Chương 19: Cùng giường cùng gối

Chương 20: Tạm xa Vương Gia

Chương 21: Biểu lộ

Chương 22: Vương phi mới thật sự là sài lang hổ báo

Chương 23: Tiệc Trung Thu

Chương 24: Gặp lại cố nhân

Chương 25: Vương phi lại bị bệnh

Chương 26: Bị triệu kiến

Chương 27: Toan tính

Chương 28: May áo

Chương 29: Bạc đầu

Chương 30: Xuất phát

Chương 31: Bị tập kích

Chương 32: Ám sát

Chương 33: Đến Dương Châu

Chương 34: Tiệc rượu với các quan lại

Chương 35: Sau tiệc rượu

Chương 36: Hội tụ cùng quan viên

Chương 37: Bản vương không thích nam sắc

Chương 38: Cùng nhau tâm sự

Chương 39: Phanh thây Lý Thanh Nhữ

Chương 40: Chiêu xù Lý Thanh Nhữ

Chương 41: Rang muối quan chức Giang Nam

Chương 42: Lúc lạnh lúc nóng

Chương 43: Ngắm mưa

Chương 44: Dạ du sông Tần Hoài

Chương 45: Ghen

Chương 46 (từ chương này tác giả không đặt tiêu đề cho từng chương nữa)

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92 [H]

Chương 93 [H]

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111 (Hoàn)