Đọc Truyện [BH-NP] Cuộc Báo Thù Của Người Sói - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [BH-NP] Cuộc Báo Thù Của Người Sói

Tác giả: SoiDen1024

Đọc Truyện

Cô sinh ra là một người sói nên dân làng xa lánh coi cô là yêu quái/quái vật, kể cả người mẹ sinh ra mình cũng ghét bỏ kinh thường cô mà đi... Người cha của cô thì mất tích... Tưởng trừng như sẽ chết đi do dân làng đánh đập, một hi vọng nhỏ nhoi dân lên do nàng xuất hiện... người không coi cô là yêu quái coi cô là con người mà dân làng lại nở lòng bắt nàng" LÀM NÔ LỆ T.Ì.NH D.Ụ.C PHỤC VỤ CẢ LÀNG"
Nhân vật chính : Lang Hàn Phong x Lâm Thiên Tuyết, An Tri Linh ,Hàn Tiêu Hồ, Lạc Ca Nhi, Cố Nhược Bạch, Cố Ngược Yên
Nhân vật phụ : Lý Trạch x Thiên Ngạo, Tử Thiên x Băng Tọa,...