Đọc Truyện [BHTT] Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit] - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [BHTT] Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]

Tác giả: SuShi_118

Đọc Truyện

Tác phẩm: Hoàng Hậu Tại Thượng

Tác giả: Minh Dã

Thể loại: Cổ đại, cung đình, cường công - cường thụ

Tình trạng bản raw: Hoàn

Editor: Lạc Hi

Bộ này gồm 2 quyển:

Quyển thượng: Phu Nhân Tại Thượng (đã edit hoàn)

Quyển hạ: Hoàng Hậu Tại Thượng

Credit: WordPress - Please don't take out!