Đọc Truyện [BLACKPINK][CHAELICE] CURSE OF GHOUL - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [BLACKPINK][CHAELICE] CURSE OF GHOUL

Tác giả: mincfly

Đọc Truyện

"Mọi thức thuộc về chị đều quá đỗi đẹp đẽ, vì vậy, đừng hy sinh bất cứ thứ gì vì em.

Đã có quá nhiều người phải hy sinh vì em, em không xứng đáng. Em không cần được tồn tại, em không cần giống như một ai khác trong số họ, em không cần sống để trở về, được đón nhận, được tung hô mà lại mất đi mục đích sống... Em cần chị.

Park Chaeyoung,

Trước đây là chị,

Bây giờ là chị,

Sau này cũng là chị.

Vì em, hãy sống tiếp tục sống và hạnh phúc... Em yêu chị!"