Đọc Truyện Bộ Tứ Siêu Quậy Phần 1 ( full ) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Bộ Tứ Siêu Quậy Phần 1 ( full )

Tác giả: Dandelion_Mal

Đọc Truyện

Những cô gái của Tổ chức sát thủ, tay nhuốm đầy máu tươi, với nhiều người, họ là ác quỷ. Nhưng sự thật có phải vậy. Đằng sau sự đáng sợ ấy thì các cô gái ấy cũng chỉ là học sinh Trung học Phổ thông, là những cô gái hoạt bát, tình yêu, tình bạn của họ sẽ như thế nào?