Đọc Truyện (1x1) Bottom Min Yoongi oneshot collection - Truyen4U.Net

Đọc Truyện (1x1) Bottom Min Yoongi oneshot collection

Tác giả: AndreaCordelia

Đọc Truyện

Những oneshot đầu tiên về xga mà mình viết đã đăng tải rồi, tổng hợp lại thành một cái collection cho đỡ loạn thôi.
warning: viết non tay, chưa beta kĩ, cân nhắc trước khi đọc.
--- Written by Andrea Cordelia - as known as AC---