Đọc Truyện BTS and You ( H, SM, HE,.....) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện BTS and You ( H, SM, HE,.....)

Tác giả: Nglmnhi

Đọc Truyện

Bảo Bối vào đây với Daddy nào ~~~

Danh sách Chap

Min Yoongi (18+)

BTS

Yoongi (tặng)

Jimin

Kim TaeHyung (H nặng)

BTS

Jimin

JungKook

SeokJin

Ko phải chap mới

JM+MJ

TH+HY

JH+JM

DS+YG

KR+NJ

HY+YG

J-Hope

Taehuyng

BTS

Đôi chút về tác giả :))))

Jung HoSeok

JungKook

TaeHyung

NamJoon

HoSeok

SJ+HN

TH+HR

JM+AK

Yoongi

JH+MY

JK+HJ

JK+AM

JS+T/B

JM+TW

TH+TY

TH+YH

TH+HE

JK+MA

Happy birthday

YG+NL

JM+NH

Tin buồn :<

Zero 9 :))))

Ai hiểu cho tui :<

TH+JA

Chuyện ngoài lề :v

Lí do dạo này Tun ko up truyện :<

Tin vui nè ^^

JK+SJ (Soo Ji)

JK+BN

JM+JY

TH+JY

YG+HB

Thả thính đêm phia :>

JK+IR

YG+NL

Thả thính đêm phia :> (part 2)

JM+SY

Thả thính đêm phia :> (part 3)

JM+T/B

JK+HM

YG+YM

YG+KT

JK+T/B

BT entertainment

🔞YG+T/B🔞

Jung Kook

YG+T/B

Chuyện ngoài lề :>

Góc PR :)))

TH+HR

YG+Moon

Happy birthday BangTan ❤

JK+Jung Kie

SJ+WJ

NamJoon ( In The JeJu )

SeokJin ( In The Jeju )

Góc PR :))))

Yoongi (In The JeJu)

HoSeok (In The JeJu)

Jimin (In The JeJu)

Góc PR :))))

TaeHyung (In The Jeju)

JungKook (In The JeJu)

Góc PR :)))))

NamJoon (Daddy is here)

SeokJin (Daddy is here)

Min Yoongi (Daddy is here)

HoSeok (Daddy is here)

Jimin (Daddy is here)

TaeHyung (Daddy is here)

JungKook (Daddy is here)

SJ+YM

Giúp Tun đi mọi người!

HS+MS

TH+AJ

TH+JM (Jong Mi)

YG+RW

TH+YE

HS+JH

Kim NamJoon

Kim SeokJin

Min YoonGi

Jung HoSeok

Park Jimin

Kim TaeHyung

Kim Nam Joon

Kim Seok Jin

Min YoonGi

Jung HoSeok

Park Jimin

Kim TaeHyung

Jeon JungKook

Kim NamJoon

Kim Seok Jin

Min Yoongi

Jung HoSeok

Park Jimin

Kim TaeHyung

Jeon Jung Kook

Kim NamJoon

Kim Seok Jin

Hỏi!?