Đọc Truyện bts | imagine - Truyen4U.Net

Đọc Truyện bts | imagine

Tác giả: jangrilah

Đọc Truyện

Có anh là nhà, có em là bản tình ca, có chúng ta là mãi mãi
Có anh là nắng, có em là hoa, có chúng ta dẫu cũng trở về với cát bụi

©jangrilah
√imagine
√highest rank : #10