Đọc Truyện call me, Daphné - Truyen4U.Net

Đọc Truyện call me, Daphné

Tác giả: anpire

Đọc Truyện

thuỵ hương lung lay trong gió
daphne lả lướt trước giông.