Đọc Truyện Câu chuyện của Xứ sở Thần tiên (fanfic) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Câu chuyện của Xứ sở Thần tiên (fanfic)

Tác giả: iamrose2812

Đọc Truyện

Alice đi rồi, Alice đi rồi
Đây là một câu chuyện khác, rất khác
Câu chuyện của người bán mũ, câu chuyện của một kẻ điên
Kẻ bị Thời Gian truy đuổi
Kẻ mắc nợ Thời Gian
Và kẻ cả đời đi tìm một nỗi nhớ
Vô vọng.

*Truyện có cảm hứng từ "Alice ở xứ sở Thần tiên" ,"Alice ở xứ sở Trong gương"( Lewis Carroll) và "Heartless" của tác giả Marissa Meyer. Do mình quá thích anh làm mũ đi :Đ

Danh sách Chap