Đọc Truyện [ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnh - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnh

Tác giả: Xiaoliao

Đọc Truyện

Tác giả: Weibo@蛋糕味面包i //// tieba@蹲街式054

Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/4326754554

Chuyển ngữ: Liêu

Fic chuyển ngữ có sự cho phép của tác giả, đăng full tại https://ryurolan96.wordpress.com