Đọc Truyện Chú Quyền Lực! Tổng Tài Đáng Ghét! - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Chú Quyền Lực! Tổng Tài Đáng Ghét!

Tác giả: LKNgan1610

Đọc Truyện

Cô là cháu anh, anh là chú cô. Nhưng hai người không hề có quyết thống gì với nhau. Cô là trẻ mồ côi được anh hai cùng chị dâu của anh nhận nuôi. Cô và anh cách nhau tận 10 tuổi. Từ nhỏ lúc nào cô cũng bám lấy anh.
Liệu cô và anh sẽ ra sau????