Đọc Truyện Con hươu đen sừng kiếm - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Con hươu đen sừng kiếm

Tác giả: pyenta

Đọc Truyện

phần ba, cũng là phần cuối của Thú săn người.
An Phong thoát khỏi ARK49. Cô cứ nghĩ mình đã tự do.
Cover: @grayscns