Đọc Truyện CON RỐI TÓC TRẮNG - Truyen4U.Net

Đọc Truyện CON RỐI TÓC TRẮNG

Tác giả: Ray_Ellis

Đọc Truyện

Đây là một câu chuyện có chút kinh dị, có chút buồn. Câu chuyện nói về một con rối có khả năng đặc biệt có thể di chuyển như một con ngươi bình thường.
( Do đây là chuyện đầu tay nên nếu còn dở thì xin đừng ném =_=¡)