Đọc Truyện Creepypasta yaoi , yuri [ Tạm Ngừng Nhận Đơn Vì Quá Bận :'v ] - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Creepypasta yaoi , yuri [ Tạm Ngừng Nhận Đơn Vì Quá Bận :'v ]

Tác giả: __-Deux-Airist-__

Đọc Truyện

Bìa lừa tình đấy :)

Chỉ nhận yaoi, yuri

Không phải hủ, bách đừng vào

Nhân tiện, đang bị nghiện cosplay~


Nguồn: Wattpad và chỉ có ở đây, những chỗ khác là đạo đấy :)

Danh sách Chap

Thể lệ nộp đơn [ Tạm Ngừng ]

Dr.Smiley x Homicidal Liu

Randy x Jeff

Link x Dark Link

The Puppeteer x Bloody Painter ( SA )

E.J x Jeff x Liu ( SA )

L.J x E.J ( H )

Liu x Jeff x E.J ( H )

Nè , cùng tôi tạo em bé nhé :))

Masky x Ticci Toby

Dark Link x Link

Thông báo

E.J x Jeff ( H )

Ben Drowned x Jeff the killer ( H )

Offenderman x Slenderman

E.J x Jeff ( H )

Jeff x Ben

Masky x Toby x Hoodie

Slenderman x Jeff

Yandere Lazari x Sally

Dr.Smiley x Homicidal Liu

Toby no harem

Jeff no harem

Toby no harem ( 2 )

Jeff no harem ( 2 )

Slenderman x Offenderman

Judge Angels x Nurse Ann

Slenderman x Zalgo

E.J x Jeff

Dr.Smiley x Sully

Nurse Ann x Judges Angels

Jeff the killer x Ben Drowned

Ben x Toby x Jeff

Masky x Hoodie

Dr.Smiley x Homicidal Liu

Hoodie x Masky

Ben x Toby x Jeff ( 2 )

Clockwork x Jane the killer

Dr. Smiley x Liu Homicidal

Dr.Smiley x Sully ( 2 )

Jeff the killer x Liu Homicidal

Bloody Painter x The Puppeteer

Nurse Ann x Judge Angels

Slenderman x Jeff the killer

Jeff the killer x Ben Drowned

Sully x Liu

Lazari x Sally

Ben Drowned x Lost Silver

L.J x Masky x E.J

Hoodie x Masky

Eyeless Jack x Ben Drowned

Judge Angels x Bloody Painter

Jeff the killer x Ben Drowned

Masky x Hoodie

Ticci Toby x Jeff the killer

Masky x Hoodie

Lịch ra chap :((

Zalgo x Smexy

Dark Link x Ben Drowned

Bloody Painter x The Puppeteer

Gilitchy Red x Lost Silver

Bloody Painter x Jeff the killer

Sully x Liu Homicidal

Ticci Toby x Bloody Painter

Jeff the killer x Ben Drowned

Dark Link x Jeff the Killer

Dark Link x Ben Drowned

The Puppeteer x The Bloody Painter

Hmm

[ Masky x Toby ]

[ Masky x Jeff ]

[ Slenderman x Masky ]

[ Cat Hunter x Masky ]

[ Dr.Smiley x Dark Link ]

[ Liu x Jeff ]

[ Liu Homicidal x Bloody Painter ]

[ Gilitchy Red x Lost Silver ]

[ Dr.Smiley x Bloody Painter ]

[ The Puppeteer x Bloody Painter ]

[ Đạo sĩ x Hồ Ly ]

[ Đạo sĩ x hồ ly ( 2 ) ]

[ The Bloody Painter x The Puppeteer ]

[ Ben x Dr.Smiley ]

[ Liu Homicidal x Eyeless Jack ]

[ Ben Drowned x Jeff the killer ]

[ Jeff x E.J ]

[ Masky x Toby ]

[ E.J x Ben ]

[ Hoodie x Toby ]

[ Masky x Hoodie ]

[ Masky x Hoodie ]

[ The Puppeteer x The Bloody Painter ]

[ Masky x Toby ]

[ Ben x Jeff ]

[ Masky x Hoodie ] 10 điều bí mật.

[ Toby x Jeff ]

[ Ngoại truyện ] Phía sau hậu trường của Ben x Jeff ( Yandere )

[ Sally x Lazari ]

[ The Puppeteer x Bloody Painter ]

[ Jeff no harem (3) ]

[ Liu x Jeff ]

[ Toby x Jeff ]

[ Dr.Smiley x Homicidal Liu ]

[ Lề ] Ảnh cute đội tuyển Việt Nam <3

[ Dr.Smiley x Homicidal Liu ]

[ Dr.Smiley x Ticci Toby ]

[ Liu x Jeff ]

[ Jeff The Killer ]

[ Lề ] How to đáp thính cho ngầu ? :]

[ Toby x Dr.Smiley ]

[ Masky x Hoodie ]

[ Ảnh chế ] Tao hoàn lương rồi, không có chap mới đâu =))

[ Thông Báo ]