Đọc Truyện Cục Cưng Phúc Hắc Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Cục Cưng Phúc Hắc Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: nytran88

Đọc Truyện

Tác giả: Đồng Niên

Thể loại: Hiện đại, HE.

Convert: Ngocquynh520

Edit: ThanHuyen00

Beta: Huong_co_nuong

Độ dài : 247 Chương

Nguồn edit: http://huyenbibo.wordpress.com/

Danh sách Chap

Giới Thiệu

Chương 1: Lầm thẻ mở cửa phòng, thượng sai người rồi (1)

Chương 2: Lầm thẻ mở cửa phòng, thượng sai người rồi (2)

Chương 3

Chương 4: Đóng gói mối tình đầu, tôi vẫn còn là thiên hạ vô song (1)

Chương 5: Đóng gói mối tình đầu, tôi vẫn còn là thiên hạ vô song (2)

Chương 6: Đàn ông, chính là lòng lang dạ sói (1)

Chương 7

Chương 8: Đàn ông, chính là lòng lang dạ sói (3)

Chương 9: Vô duyên đối diện bất tương phùng (1)

Chương 10: Vô duyên đối diện bất tương phùng (2)

Chương 11: Vô duyên đối diện bất tương phùng (3)

Chương 12: Chín năm sau, cục cưng trở về

Chương 13: Một nhà ba người vô tình gặp nhau

Chương 14 : Con trai cực phẩm với người cha không đứng đắn

Chương 15: Người đàn ông lương thiện biến thành cầm thú

Chương 16: Tự rước lấy nhục (1)

Chương 17: Tự rước lấy nhục (2)

Chương 18: Tự rước lấy nhục (3)

Chương 19: Cục cưng gian xảo

Chương 20: Cái hôn ngoài ý muốn

Chương 21: Tôi sẽ không rời khỏi anh

Chương 22: Trở mặt

Chương 23: Người đáng thương tất có chỗ đáng hận

Chương 24: Cô ấy đã trở về sao?

Chương 25: Tạp chí đứng hàng đầu thế giới

Chương 26: Thư ký của chủ tịch

Chương 27

Chương 28: Bá Vương ngạnh thượng cung

Chương 29: Làm nhục trắng trợn

Chương 30: Buồn nôn còn hơn bị làm nhục

Chương 31: Nói chuyện (1)

Chương 32: Cha con nói chuyện (2)

Chương 33: Cha con nói chuyện (3)

Chương 34: Cha con nói chuyện (4)

Chương 35: Đánh nhau

Chương 36: Bị thương

Chương 37: Có thù tất báo

Chương 38: Đã chậm một bước

Chương 39: Vượt nóc băng tường

Chương 40: Hoài nghi

Chương 41: Ai nói lời ác độc hơn

Chương 42: Vị đại thần xui xẻo

Chương 43: Không thể tha thứ

Chương 44: Chỉ vì em

Chương 45: Không thích hợp với trẻ em

Chương 46: Thề đối xử tốt với cô

Chương 47: Gặp ăn cướp

Chương 48: Người vì tiền mà chết

Chương 49: Tuýp đàn ông như thế nào là không có phong độ nhất

Chương 50: Giải thích

Chương 51: Điều tra

Chương 52: Cha con ai phúc hắc hơn

Chương 53: Anh là ai vậy?

Chương 54: Người đàn ông bá đạo

Chương 55: Nhà hỏng đổi biệt thự

Chương 56: Mẹ, người mạnh

Chương 57: Ba thiếu gia của nhà họ Đông (1)

Chương 58: Ba thiếu gia của nhà họ Đông (2)

Chương 59: Ba thiếu gia của nhà họ Đông (3)

Chương 60: Ba thiếu gia của nhà họ Đông (4)

Chương 61: Cho là anh coi tiền như rác

Chương 62: Tam Thiếu Gia xuất hiện