Đọc Truyện Cuộc sống của cây tinh ở dị thế - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Cuộc sống của cây tinh ở dị thế

Tác giả: Lai_Gia

Đọc Truyện

Tác giả: Thượng Quan Cửu Mi

Văn án:

Thụ yêu Mộc Tịch xuyên qua dị giới vào một giống cái mới sinh.

Rốt cuộc thoát khỏi hoàn cảnh xi măng cốt thép, Mộc Tịch vui vẻ chạy về phía rừng rậm nguyên thủy.

Cho tới khi một mớ hỗn lọan mà nguyên thân lưu lại, đó là cái gì?

Nhắc nhở:
Chủ thụ, sẽ không có các loại cực phẩm hoặc là ngược tra các kiểu

Nội dung: Sinh tử dị thế đại lục

Nhân vật chính: Mộc Tịch, Đường Dương | vai phụ: | Cái khác: thú nhân, 1v1