Đọc Truyện [Đam mỹ] Công tử, cười với đồ nhi một cái nào! - Phù Phong Lưu Ly - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Đam mỹ] Công tử, cười với đồ nhi một cái nào! - Phù Phong Lưu Ly

Tác giả: Dii2821

Đọc Truyện

Mình edit tiếp từ chương 40 trở đi.
Các chương từ 1-39 các bạn theo dõi ở :

Chủ nhà: https://ductienductu.wordpress.com/dam-my/cong-tu-cuoi-voi-do-nhi-mot-cai-nao/


Lần đầu edit, còn nhiều sơ suất, văn phong không quá mượt, nhưng có lẽ dễ đọc hơn bản convert, mong các bạn thông cảm và góp ý.
Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, Vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chuyển ver.