Đọc Truyện [Đam Mỹ] [Edit] Vạn Thụ Ngô Tương - Thủ Trủng Á Mỹ, Hùng Ưng Trường Khiếu - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Đam Mỹ] [Edit] Vạn Thụ Ngô Tương - Thủ Trủng Á Mỹ, Hùng Ưng Trường Khiếu

Tác giả: Shantran

Đọc Truyện

Trưởng đoàn là một tên khốn kiếp thì phải làm sao bây giờ?
Giết chết hắn!
Cấp trên lại phái trưởng đoàn mới đến thì phải làm sao bây giờ?
Đuổi cổ hắn!
Thích trưởng đoàn mới quá thì phải làm sao bây giờ?
Giữ hắn lại!
Trưởng đoàn mới không chịu ở lại thì phải làm sao bây giờ?
Bẻ cong hắn!
Trưởng đoàn mới không chịu cong thì phải làm sao bây giờ?
Ngủ với hắn!

Năm 256 theo lịch Ngân Hà, Cái Nhã tinh màu tím thuộc tinh hệ Bắc Cực, đế quốc Ngân Hà, thượng tá trẻ tuổi phụng mệnh tiến về phía Thủy Châu, đảm nhiệm chức trưởng đoàn của đoàn kỵ binh thiết giáp thứ mười bảy của lục quân, từ đây mở ra câu chuyện tam quan tan nát tiết tháo tan tành trong cuộc sống quân lữ.
___
Đáp ứng lời hẹn với bạn tốt Hùng Ưng Trường Khiếu, vì anh ấy viết phiên ngoại đam mỹ, là câu chuyện hai người chúng tôi đồng sáng tác.

Tác giả phần BL: Thủ Trủng Á Mỹ
Tác giả phần GL, khoa học viễn tưởng: Hùng Ưng Trường Khiếu
Nhắc nhở hữu tình: Truyện có nhân vật nữ đồng tính, không thích đừng xem.