Đọc Truyện (Đam mỹ - Hiện đại) Hạo Hạo Và Bằng Bằng (Hoàn) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện (Đam mỹ - Hiện đại) Hạo Hạo Và Bằng Bằng (Hoàn)

Tác giả: Canhenduathoi

Đọc Truyện

Tác giả: Tế Hựu Tiểu - 细又小

Thể loại: Hiện đại, tiểu bạch kiểm đặc công công x sát thủ cường thụ, 1×1, HE

Tags: Mỹ công X Tráng Thụ

Tình trạng bản gốc: Hoàn 62 Chương + 1 Phiên Ngoại

Nguồn: Lâm Phong 3012
Edit : Krystal K (Giải - Hyunaya - Karen T )
Link: https://krystalk246.wordpress.com/list-dam-my/%E6%B5%A9%E6%B5%A9%E5%92%8C%E9%B9%8F%E9%B9%8F-hao-hao-va-bang-bang/
(Đây không phải bản edit của mình)