Đọc Truyện [Đam Mỹ] Nguyện - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Đam Mỹ] Nguyện

Tác giả: mermer0205

Đọc Truyện

Tác giả: mermer0205 (mơ)
Thể loại: cổ đại, thái tử công, nô lệ thụ, trước ngược sau ngọt công sủng thụ, he.

Văn án:

• "Giai Kỳ với ta ngươi chỉ là một tên nô lệ dùng để phát tiết dục vọng không hơn không kém!"


• "Nhị huynh chỉ cần ngươi trả cho ta một Giai Kỳ nguyên vẹn ta nguyện đưa ngươi giang sơn Minh quốc không thiếu một tấc đất!"


• "Giai Kỳ nếu có kiếp sau nguyện cho hai ta sẽ không hẹn mà gặp. Ta nguyện làm hạt mưa vương trên tóc ngươi. Nguyện làm bùn đất dưới chân ngươi. Nguyện làm góc bồ đề để giữ ngươi trong lòng.
Nguyện..."

"Điện hạ chúng ta sẽ không có kiếp sau!"

"Giai Kỳ nếu chúng ta không có kiếp sau vậy ta nguyện kiếp này làm một lang quân yêu ngươi, sủng ngươi. Vì ngươi mà thăng hoa cũng vì ngươi mà điêu tàn!"