Đọc Truyện Danh Ngôn _ Ngạn Ngữ - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Danh Ngôn _ Ngạn Ngữ

Tác giả: ATuyetLam

Đọc Truyện

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình